บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูต่างชาติ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
บุคลากรครู » สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


นางสาวณัฐพร แสวงศักดิ์
ครูประจำชั้น MEP P.4

Miss Joan Vanessa C.Lacaba
ครูประจำชั้น MEP P.4

นางสาวญาณิพา โชติกมาศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายณัฐพงศ์ พีระพงษ์
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนัทธมน นามบุตดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายอภิสิทธิ์ วิลัยพฤกษ์
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางฉวีวรรณ จำปาทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาววรรณนิดา มาโยธา
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวณปภัช เลี่ยมปรีชา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวนาศิฏาล์ นาคสวัสดิ์
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.