บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูต่างชาติ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
บุคลากรครู » สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นางสมหญิง ชุมพล
ครูประจำชั้น MEP P.3

Mrs.Felicitas D.Parayno
ครูประจำชั้น MEP P.3

นางอภิญญา เจียมอมรรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายปริญญา วรคุณาลัย
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสมศรี คงทน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอาชิรญาณ์ พลเสน
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพันธ์ทอง โชติผล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวชฎาพร ประกอบมูล
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวมติภา เยขะจร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายพัทธดนย์ กาญจนถึง
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.