บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูต่างชาติ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
บุคลากรครู » สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางสาวสุวิมล สันดอน
ครูประจำชั้น MEP P.2

Ms. Christine May P. Cagadas
ครูประจำชั้น MEP. P2

นางจารุณี สีทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายชรินทร์ พรายเมฆ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจงจิต สุหฤทดำรง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายมานพ เพชรกล่ำ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางเพียร อยู่สำราญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4


ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอลิษา ล่ำกระโทก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวจินตนา สอนใจ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.