บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
บุคลากรครู » สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางสาวเปรมวดี นรดี
ครูประจำชั้น MEP P.1


ครูประจำชั้น MEP. P1

นางสาวเกศินี ขำดำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวคิมิลิน ลันดี้
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางปพิชชา เพชรกล่ำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนิตย์รดี ทองโคตร
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจงจิต สุหฤทดำรง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางจริญญา กองแก้ว
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปิยมณฑ์ ธนะโชติฆนานันท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5


ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.