บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูต่างชาติ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
บุคลากรครู » สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3


นางสาวสุกัญญา แห่ล้อม
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1

นางสาวกัญญ์วรา นราพันธ์
ครูสายชั้นปฐมวัยปีที่ 3

นางสาวรัชนี บุตรวาปี
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2


ครูสายชั้นปฐมวัยปีที่ 3

นางเรณู สืบบุตร
ครูสายชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3

นางสาวสุมลทิพย์ อินผ่อง
ครูสายชั้นปฐมวัยปีที่ 3

นางสุภวรรณ รัตตากร
ครูประจำชั้นปฐมวัย MEP. K3

Ms. Mary Ann E.Casenas
ครูประจำชั้นปฐมวัย MEP. K3

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.