บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูต่างชาติ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
บุคลากรครู » สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2


นางสาวจุฑารัตน์ หมั่นภักดี
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1

นายปรีชา ชาวโพธิ์สระ
ครูสายชั้นปฐมวัยปีที่ 2

นางสาวนุจรินทร์ พูลลาภ
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2

นางสาวชนัฐถ์นันท์ แสวงชัย
ครูสายชั้นปฐมวัยปีที่ 2

นางสาวสาวิตรี บุญนพ
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3


ครูสายชั้นปฐมวัยปีที่ 2

นางสาวเบญจพร รักษาผล
ครูประจำชั้นปฐมวัย MEP. K2

Miss Ma. Victoria Manto Yana
ครูคู่ชั้นปฐมวัย MEP. K2

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.