บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูต่างชาติ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
บุคลากรครู » สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1


นางลัดดา หมวกสังข์
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1

นางกัลยา วัลลภานุรัตน์
ครูสายชั้นปฐมวัยปีที่ 1

นางธาริณี ฉิมอ่อง
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2

นางสาวจิราพร รัตนเลิศนาวี
ครูสายชั้นปฐมวัยปีที่ 1

นางสาวอำพร คงความไพศาลสูง
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3

นางสาววรรณา วงศ์นิติกร
ครูสายชั้นปฐมวัยปีที่ 1

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.