บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
บุคลากรครู »


Teacher Or
ครูผู้สอนระดับ อ.2 - ป.1

Teacher Lorlie
ครูผู้สอนระดับ ป.2

Teacher Amy
ครูผู้สอนระดับ ป.1 และ ป.4-5

Teacher Cindy
ครูผู้สอนระดับ ป.3

Teacher Sue
ครูผู้สอนระดับ ป.4 - ม.3

Teacher Allie
ครูผู้สอนระดับ ป.4 - ม.3

Teacher Maddie
ครูผู้สอนระดับ ป.5 - ม.3

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.