บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูต่างชาติ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
บุคลากรครู » สายสนับสนุน


นางสาวปิยาภรณ์ เบ็ญจกิจ
งานทะเบียนวัดผล

นางสาวมุขธิดา เฟ้นดี้
งานทะเบียน

นางรุจรดา วิรุฬห์รชตะ
งานการเงิน บัญชีและทรัพย์สิน

นางทาทิพย์ ช่วยเรือง
งานการเงิน บัญชีและทรัพย์สิน

นางสาวกาญจนา ตุดเกื้อ
งานการเงิน

นางสาวอจลา นิยมพงษ์
งานต้อนรับและประชาสัมพันธ์

นางสาวจุฑารัตน์ สัตพันธ์
งานสหการ

นางสาวนุชศรา ธนรุ่งทรัพย์
งานสหการ

นายเผด็จ ไทยตรง
งานบริการและเครื่องเสียงฯ

นายกมล ผัดนาเมือง
งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.