บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูต่างชาติ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
บุคลากรครู » สายชั้นมัธยมศึกษา


นางสาวเพียงใจ จิปอมจา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางมลดา บุญประเสริฐ
ครูระดับมัธยมศึกษา

นางสุวรรณา ไฝศิริ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุดเชาว์ดี ยางงาม
ครูระดับมัธยมศึกษา

นายวรากร ทวีสูงเนิน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายนิมิตร ภู่อาวรณ์
ครูระดับมัธยมศึกษา

นางสาวรัตติยา แก้วละมุล
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสราวุธ ค้าแวน
ครูระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.