บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูต่างชาติ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
บุคลากรครู » สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นางสาวพิมพ์พิชญา จิรวรชิตกุล
ครูประจำชั้น MEP P.6

Ms. Jesiel R. Lampad
ครูประจำชั้น MEP P.6

นางสาวศิริรัตน์ เขมะจารุ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวหยกมณี เกตุทอง
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวโสภิดา กระดิ่ง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางนพมาศ บุญรอด
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุรีย์ ตริณตระกูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางนฤวรรณ เฉลียว
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปวีณา พันธ์พืช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางอุไร เครือสุข
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.