ข้อมูลโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม

วันวิชาการและวันพระคัมภีร์ 2561
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 2561
ค่ายลูกเสือ ป.5 ปีการศึกษา 2561
สืบสานวัฒนธรรมไทยลอยกระทง
ค่ายลูกเสือ ป.6 ปีการศึกษา 2561
PCS. English STEM CAMP 2018
กิจกรรมสัปดาห์ละบาท เพื่อเพื่อนพ้องผู้ยากไร้
วันเทิดเกียรติแม่พระ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.1
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.4
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.3
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.2
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
ตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
ฉลองครบรอบ 60 ปี บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อบรมนักเรียนทุพโภชนาการ
วันสถาปนาโรงเรียนปัญจทรัพย์ ครบรอบ 50 ปี
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
อบรมอาสาสมัครปลอดลูกน้ำยุงลาย
ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 22
กิจกรรม เบ๊นโบ๊ท เล่านิทาน เรื่องความซื่อสัตย์
วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561
บริษัท Nestle MILO สนับสนุนให้น้องๆเล่นกีฬา
ตรวจสุขภาพฟัน
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกนักเรียนหญิง ป.5
กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 Next »

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.