ข้อมูลโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูต่างชาติ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม

การประกาศผลสอบทางเทคโนโลยีของโรงเรียนปัญจทรัพย์ วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.

**** จะเริ่มส่งข้อมูลผลการเรียนให้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.*****

การประกาศผลสอบทางเทคโนโลยีของโรงเรียนปัญจทรัพย์
ของนักเรียนระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ 1-2
ประถมศึกษาปีที่ 1-5

มัธยมศึกษาปีที่ 1-2
(วันที่ 21 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30. น.)

ขั้นตอนการรับผลสอบ ดังนี้
1.ผู้ปกครองสามารถ แสกน QR CODE หรือ add ID LINE ตามข้อมูลระดับชั้นเรียน (เดิม)ของนักเรียน เพื่อเพิ่มเพื่อนกับทางโรงเรียน (QR CODE ในภาพ)

2.ในวันประกาศผลสอบ (21 มี.ค.63) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ผู้ปกครองสามารถ Chat Line โดยพิมพ์ข้อความข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียน (ชื่อ-นามสกุล, ชั้น,เลขที่) ให้ชัดเจนเพื่อยืนยันตัวตนของนักเรียน

3.ทางโรงเรียนจะทำการส่งไฟล์ภาพผลการเรียนของนักเรียนไปยังท่านผู้ปกครอง

*** ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครอง แสกน QR CODE หรือ
add ID LINE เพิ่มเพื่อนเฉพาะ ชั้นและห้อง ของนักเรียนเท่านั้น

โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2563,08:26   อ่าน 416 ครั้ง

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.