ข้อมูลโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูต่างชาติ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม

ปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมโรงเรียนปัญจทรัพย์
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
เข้ามาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเอกชน
(โรงเรียนปัญจทรัพย์)
กรณีปัญหาฝุ่นมลพิษในเขตดินแดง

โดยมีผู้อำนวยการเขตดินแดงพร้อมเจ้าหน้าที่ /
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนปัญจทรัพย์
 รวมทั้งประชาชนให้การต้อนรับ 
กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5 ในสถานศึกษา
มีการแจกหน้ากากอนามัย และแนะนำวิธีใช้อย่างถูกต้อง การตรวจสุขภาพ

โดยศูนย์บริการสาธารสุข 52  สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,15:53   อ่าน 145 ครั้ง

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.