ข้อมูลโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูต่างชาติ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม

โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้จัดกิจกรรม "บุคคลแห่งการเรียนรู้" สัปดาห์วันเด็กขึ้นในวันที่ 6-7 มกราคม 2563
โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้จัดกิจกรรม "บุคคลแห่งการเรียนรู้" 
สัปดาห์วันเด็กขึ้นในวันที่ 6-7 มกราคม 2563
ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดรูปแบบกิจกรรมให้เด็กๆตอบคำถามความรู้ทั่วไป
ในการแข่งขันจะแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน 

จัดการแข่งขันขึ้น 2 รอบ ในวันและเวลาดังต่อไปนี้
- วันที่ 6 มกราคม 2563 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 12.45 - 14.20 น.
- วันที่ 7 มกราคม 2563 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เวลา 12.45 - 14.20 น.

มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
1. เพื่อให้เด็กมีนิสัยเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อให้เด็กสนใจและรักการอ่าน
3. เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

มีรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมที่ชนะ 3 ลำดับ รวม 3,000 บาท

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สนใจรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook LIVE
ที่หน้าเพจโรงเรียนได้ตามเวลาที่กำหนด
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2563,16:48   อ่าน 77 ครั้ง

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.