ข้อมูลโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูต่างชาติ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาเทควันโด ณ กองพันทหารสารวัตรที่ 11

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558
ชนะเลิศ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี (หญิง) น้ำหนักต่ำกว่า 18 กก.
เด็กหญิงปทิตา จำปาสิทธิ์ นักเรียนชั้นปฐมวัยที่ 3/3

 ชนะเลิศ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี (ชาย) น้ำหนักต่ำกว่า 18 กก.
เด็กชายนันทพัทธ์ แย้มพราหมณ์ นักเรียนชั้นปฐมวัยที่ 3/3

ชนะเลิศ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี (ชาย) น้ำหนัก 34 - 38 กก.
เด็กชายศุทสิทธิ์ วริศพรทวีสิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

และได้รับถ้วยรางวัล "ทีมพัฒนายอดเยี่ยม"
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2558,06:55   อ่าน 1909 ครั้ง

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.