ข้อมูลโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
เพลงประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนปัญจทรัพย์
     เรืองฟ้าขาวเด่นสกาวพราวเวหา สถาบันสรรศาสตร์ค่ามหาศาล
อเนกอนันต์บันดาลศิษย์สัมฤทธิ์การ กิจกรรมล้ำทุกด้านชำนาญมา
เด่นจรรยามารยาทพิลาศลักษณ์  แน่ตระหนักรักการเรียนเพียรศึกษา
ผิดแก้ไขเริ่มต้นใหม่ใช้ปัญญา วินัยเสริมเพิ่มคุณค่าพาคนดี
กตเวทีมีในจิตสถิตมั่น สมานฉันท์เรารักกันเหมือนน้องพี่
รู้น้ำใจนักกีฬาสามัคคี ปัญจทรัพย์รักศักดิ์ศรีมิร้างลา
ดวงกมลล้นจงรักภักดีชาติ นำดวงจิตคิดสะอาดศาสนา
เทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯ กษัตริย์ตรา จดจำมั่นคำสัญญาฟ้า – ขาวเอย

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.