ข้อมูลโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
โรงเรียนในสังกัด รสจ.

โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.)

 

 

 

 

 

 

 • โรงเรียนประชาสงเคราะห์
  72 หมู่ 1 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โทร. 0-3829-4063 FAX 0-3829-4064

 

 

 • โรงเรียนสันติภาพ
  62 หมู่ 9 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 0-3882-2917 FAX 0-3851-5839

 

 

 

 

 

 

 

 

 • โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์
  184 หมู่ 2 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0-3739-1085 FAX 0-3732-2451

  

 

 • มารีย์เนอสเซอรี่
  131/7 ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 0-3861-1778

 

 • สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านยอแซฟพิทักษ์
  110 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0-3839-4005 FAX 0-3934-4004

 

 • อันตนเนอสเซอรี่
  อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร. 0-3855-1242

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.